Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014 (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2014. 09. 02 - 2015. 09. 14

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adórólGölle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

  1. §


A rendelet hatálya Gölle Község közigazgatási területére terjed ki.


Az adó mértéke


2. §


1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,8%-a.

2) jelleggel

  1. a Htv. 37. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500-, Ft,
  2. a Htv. 37. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 500-, Ft forint.

(3)A illetőlegatelephelyszerinti ból,annakösszegéigterjedően-abekezdésbenmódon – az után adó.

(4)Azutánailletvetelephelyek)szerintiadóbóla képződő teljesilletveszerinti)kimutatott adóalapok vonhatóZáró rendelkezések


3. §(1) E rendeletben nem szabályozott adózási kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvényt és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba.

 (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének helyi adók bevezetéséről szóló többször módosított 1/2011. (I. 11.) számú önkormányzati rendelete.

                                                                                Kovács Ernő

                              jegyző                                                               polgármesterZáradék:


Kihirdetve: 2014. szeptember 1.


Gölle, 2014. augusztus 29.   jegyző

,"se�n' P� �� span style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:HU'>Módosította: 15/2004. (XI. 30.) rendelet 4. § Hatályos: 2005. I. 01.