Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet

2/2020. (VII. 13) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 13 - 2020. 07. 14

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (VII.13.) önkormányzati rendelet

2/2020. (VII. 13) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.18.) számú rendeletének módosításáról 1

2020.07.13.
I. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. §

1. A költségvetés bevételeiről és kiadásairól rendelkező 1/2019. (II.18.) számú rendelet 3. §. (1) bekezdés helyébe az alábbiak lépnek:
a) tárgyévi költségvetési bevételét 215.916.921Ft 351.508.795Ft-ban,
7 aa) működési költségvetési bevételét 191.079.647Ft 310.371.521Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 24.837.274Ft 41.137.274Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 159.020.598Ft 351.508.795Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 186.800.520Ft 278.492.394Ft-ban,
- személyi jellegű kiadások 69.217.024 Ft 46.156.051Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 13.742.110 Ft 5.718.755Ft,
- dologi jellegű kiadások 80.792.335 Ft 89.889.323Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 13.760.637Ft 14.169.637Ft,
- speciális célú támogatások 0Ft 0Ft,
- támogatási kölcsön nyújtása 0 Ft 0 Ft,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 29.116.401Ft 73.016.401 Ft-ban,
c) költségvetési hiányát Ft Ft-ban,
ca) működési költségvetési hiányát Ft Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát Ft Ft-ban,
d) előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 80.888.917Ft-ban,
da) d.) pontból a működési hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 63.485.298
Ft-ban,
db) d. ) pontból a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló (tervezett) pénzmaradványát 24.837.274Ft-ban,
e) működőképesség megőrzését szolg.kieg .tám 10.000.000 Ft 0Ft-ban,
állapítja meg.

2. § Az önkormányzat egyesített bevételeiről szóló 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

3. § Az önkormányzat egyesített kiadásairól szóló 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

1. § Az önkormányzat fejlesztési kiadásairól szóló 6. számú melléklet helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép, felújítási kiadásait a 7.sz.melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

5. § Az önkormányzat összevont mérlegét tartalmazó 14.sz.számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

6. § A Göllei Közös Hivatal mérlegét tartalmazó.15.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 8.számú melléklete lép

7. § A Göllei Napközi Otthonos Óvoda mérlegét tartalmazó.16.sz .melléklet helyébe jelen rendelet 9.számú melléklete lép

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. július 14. napjával.