Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015 (I.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2015. 01. 31 - 2015. 12. 31

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének


1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete


a köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

3/2014(II.3.) önkormányzati rendeletének módosításáraGölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 142. §. és 237. §. –ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 33. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§.A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló 3/2014.(II.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet)  Illetménykiegészítés címet viselő 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép:


4.§

,,2015.évben valamennyi közép és felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő illletménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.”  1. §.E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Gölle,2015.január 21.Kovács Ernő                                                                              Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet          

polgármester                                                                                                    jegyző


Kihirdetésre került: 2015. január 30.


Gölle 2015. január 30.                                               Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

                                                                                              jegyző