Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016 (XI.23.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (XI.23) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 3/2016. (III.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 02

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében valamint 1/A. §-ban kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 3/2016.(III.21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:


1. §

(1) A rendelet ,,2. Magánszemély kommunális adója” fejezetének az adó mértékéről rendelkező 4. § a) pontja az alábbiak szerint módosul:

a) Lakás esetén: 8.000,- Ft2. §

E rendelet 2017. január 1-én lép hatályba és hatályát veszti 2017. január 2-án.


Gölle, 2016. november 23.         Kovács Ernő s.k.                                  Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.

polgármester                                                           jegyző