Szuhafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 01. 02

Szuhafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.01.01.

Szuhafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva, a 6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet 13. §. (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok száma 1 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.

2. § (1) A rendelet 2016.január hó 01 napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.