Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.30.) önkormányzati rendelet

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.20.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására

Hatályos: 2015. 04. 01

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete

Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.20.) a helyi környezet védelméről, a közterületek és az ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló önkormányzati rendeletének módosítására


Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(I.20.) önkormányzati rendeletének 12.§-a kiegészül az alábbi (4)-(8) szakaszokkal:

  (4 )Az avar és a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

  (5) Tűzgyújtás és égetés ingatlanon belül és közterületen heti egy alkalommal csütörtöki napokon 10-19 óra között, szélmentes időben megengedett, a tűzvédelmi előírások betartása mellett.

  (6) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakóhely oltásáról az égetést befejezően köteles gondoskodni.

  (7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot.

  (8) TILOS védett természetvédelmi területen, véderdő, erdő területén tüzet gyújtani. "


2.§E rendelet 2015.április.1-én lép hatályba.


Gölle, 2015.február 26.Kovács Ernő                                                         Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                    

polgármester                                                                                 jegyzőZáradék:


A rendeletet 2015.március 30.-án kihirdettem.

                                                                           

  Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet                                                                                                                                           jegyző