Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 04. 04- 2022. 02. 27

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről1

2018.04.04.

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő szabályokról szóló 3/2006.(II.23.) rendelet

b) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről (2004-2008.) szóló 17/2004.(XI.6.) rendelete

c) a környezetvédelmi alapról szóló 15/2004.(X.1.) önkormányzati rendelet

2. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 28. napjával.