Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 15 - 2018. 11. 14

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában biztosított felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.)  12/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Karácsonyi támogatásként legfeljebb 10.000.-Ft kerül megállapításra. A támogatás ajándékcsomag és készpénz formájában is nyújtható”

2. § Ez a rendelet 2018. november 15-én lép hatályba.