Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21 - 2017. 12. 20

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését


                                              48 878 e Ft költségvetési bevétellel,

                                              65 214 e Ft költségvetési kiadással,

                                              17 093 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                  757  e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2. §


  1. A R. 1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.


  1. A R. 2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


  1. A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.