Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016(.XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§ Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Mtv.) 3. mellékletében meghatározott díj ellenében biztosítja.”

2. § Hatályát veszti a R. 9. 10. 11. §-a.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.