Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 06. 04 - 2015. 06. 04

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.