Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a díszpolgári cím valamint Acsalag Községért Oklevél alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 8/2015.(VI.3.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 07. 02 - 2016. 07. 01

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.