Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2014. 05. 01


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.


      (2) Az önkormányzat  2013. évi teljesített költségvetési


             a.) kiadási főösszegét       42.228  ezer forintban

 b.) bevételi főösszegét      39.402  ezer forintban

             c)  finanszírozási kiadása      159 ezer forintban

             d)  finanszírozási bevétele 8.108 ezer forintban állapítja meg.

2. § A képviselő-testület  a bevételeit  és a kiadásait - részletezve a 1-2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 3. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


        4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított pénzmaradványát  5.467 E/Ft összegben a 4.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

        5. § A költségvetés létszám keretét 3 főben hagyja jóvá.