Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 11 - 2016. 02. 11

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.