Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Acsalag Községi Önkormányzatának Polgármestere a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:  1. §


Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése.

2. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.