Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 15 - 2018. 06. 14


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) valamint 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a köztemető rendjéről és a temetkezési tevékenységről szóló 3/2018. (V.16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 29. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §    a) Az urnafalon lévő urnahelyekbe 1-1 urna helyezhető el.

            b) Az urnasírhelybe legfeljebb 4 darab urna helyezhető el.”

2. §

A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Mellékletek