Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2019. 07. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.

2. §


(1) A Hivatalban a 2019. évi igazgatási szünet napjai:

- 2019. augusztus 5 – 2019. augusztus 16. (Összesen 11 munkanap)

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart.

(3) Ügyfélfogadás az igazgatási szünet alatt kedden és csütörtökön 8 – 16 óráig történik, a többi napon az ügyfélfogadás szünetel.

3. §


Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba és 2019. december 31-én hatályát veszti.


Acsalag, 2019. június 28.Szilágyi Andrásné                                                                                         Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                 jegyző