Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2020. 07. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


  1. §


 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


2. § 


(1) Az Önkormányzat 2019. évi teljesített alaptevékenysége


             a)  költségvetési kiadási főösszege                     80 853 e Ft,

             b)  költségvetési bevételi főösszege                    91 999 e Ft,

             c)  finanszírozási kiadása                                        866 e Ft,

             d)  finanszírozási bevétele                                  31 431 e Ft,

             e)  maradványa                                                 41 711 e Ft. 

(2)  A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


(4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 41.711 e Ft összegben (35.327 e Ft kötelezettséggel terhelten) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(5)  A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 9 főben hagyja jóvá.


(6)  Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


  1. §


        Ez a rendelet 2020. július 1. napján lép hatályba.


        Acsalag, 2020. június 23.
Szilágyi Andrásné                                                         Pálfi Zoltánné

    polgármester                                                            jegyző