Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 23 - 2019. 05. 22

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés  f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését


                                               83 815 e Ft költségvetési bevétellel,

                                             120 760 e Ft költségvetési kiadással,

                                               37 831 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                    886 e Ft finanszírozási kiadással

-állapítja meg.”

2. §


(1)A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.


(2)A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


(3)A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Acsalag, 2019. május 21.………………………………..                          ……………………………………..

                  Szilágyi Andrásné                                            Pálfi Zoltánné

                  polgármester                                                   jegyző