Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete

a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

Hatályos: 2019. 01. 24 - 2019. 12. 30

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (I.23.) önkormányzati rendelete

a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról

2019.01.24.

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1/A. § [1. §E rendelet hatálya kiterjed a Farádi Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre.]

1/B. § [2. §A Képviselő-testület a Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (1) bekezdésében meghatározott 38 650,- Ft illetményalapot 20%-kal megemeli. Az emelés után a Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege 2019. évben: 46.380.- Ft.]

1/C. § [3. §(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.(2) Ez a rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.]