Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


  2. §     Az önkormányzat 2014. évi teljesített alaptevékenység


             a.)  költségvetési kiadási főösszege      87.902  ezer forint

 b.)  költségvetési bevételi főösszege   101.155  ezer forint

             c)   finanszírozási kiadása                     10.000  ezer forint

             d)   finanszírozási bevétele                    17.724 ezer forint

             e)    maradványa                                    13.253 ezer forint

3.§ A képviselő-testület  a bevételeit  és kiadásait – az 1-2-3. mellékletben részletezve foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       4.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


        5.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi alaptevékenység költségvetési maradványát 13.253 E/Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

        6.§ A költségvetés létszám keretét az 5. melléklet szerint 4 főben hagyja jóvá.

        7.§  Tájékoztató melléklet a 4. és 6. melléklet, ebben a költségvetésben elfogadotthoz képest nincs változás.

        8.§ Ez a rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.


        Acsalag, 2015. április 21.