Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018(XII.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 08 - 2018. 12. 07

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)  pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ (helyébe a következő rendelkezés lép:


„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését


                                               77 679 e Ft költségvetési bevétellel,

                                             114 624 e Ft költségvetési kiadással,

                                               37 831 e Ft finanszírozási bevétellel,

                                                    886 e Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.”

2.§


(1)A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.

(2)A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.

(3)A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.