Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(IV.22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 23 - 2015. 04. 23

A rendelet módosítást tartalmaz, annak szövege a módosított rendelet szövegével egységes szerkezetben az alaprendeletben olvasható, ezért a szöveg közlését mellőzzük.