Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 12. 01

Acsalag Községi  Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Acsalag község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.

2. §      (1) Acsalag Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe a 9167 Bősárkány , Petőfi u. 97. szám alatti székhellyel működő vegyes háziorvosi körzethez tartozik. 

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi, házi gyermekorvosi feladat ellátását megbízási szerződés keretében biztosítja a Petromedicare Egészségügyi Szolgáltató Bt. megbízásával. (A Bt. székhelye: 9375 Répceszemere, Plébánia köz 5.)

3. §      (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat feladatellátási szerződés keretében biztosítja a Csorna Vidéki Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által.

            (2) Az ügyeleti ellátás székhelye: 9300 Csorna, Soproni út 64. Margit Kórház

4. §      (1) Acsalag Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe a 9167 Bősárkány, Petőfi u. 97. szám alatti székhellyel működő védőnői körzethez tartozik.

(2) Az Önkormányzat a védőnői feladatok ellátását a Bősárkány Nagyközség Önkormányzatával kötött megállapodás keretén belül biztosítja.

5. §      (1) Acsalag Községi Önkormányzat teljes közigazgatási területe a 9167 Bősárkány, Petőfi u. 97. szám alatti székhellyel működő fogorvosi körzethez tartozik.

            (2) Az Önkormányzat a feladat ellátását a Bősárkány Nagyközség Önkormányzata gesztorságával kötött megállapodáson belül biztosítja dr. Apáti Márta egyéni vállalkozó megbízásával.

            (Az ev. székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.)

6. §      (1) A fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátás székhelye: Győr, Liezen-Mayer u. 57.

            (2) Az ellátás biztosítására az Önkormányzat feladatellátási szerződést kötött az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel (Székhely: Győr, Kálóczy tér 9-11.

7. §      Az iskola-egészségügyi ellátást az Önkormányzat a következő oktatási intézménybe járó tanulók után biztosítja:

            a) Eötvös József Általános Iskola      (9167 Bősárkány, Petőfi u. 49-51.)

            b) II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola           

(9300 Csorna, Andrássy u. 27.)

            c) Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

(9300 Csorna, Árpád u. 2.)

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Acsalag, 2016-11-29


Szilágyi Andrásné                                                                 Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző