Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a luxusadó települési lakóingatlanfajták fajlagos átlagértékeiről szóló 6/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 12. 01

 Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. § Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a luxusadó települési lakóingatlanfajták fajlagos átlagértékeiről szóló 6/2006.(IV.27.) önkormányzati rendelete.
  1. § Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.


Acsalag, 2016. november 29.Szilágyi Andrásné                                                                 Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                          jegyző