Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(VI.22.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 06. 23

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya


1.  §  A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

A költségvetés teljesülése


  2. §     Az önkormányzat 2015. évi teljesített alaptevékenység


             a.)  költségvetési kiadási főösszege      36.746  ezer forint

              b.)  költségvetési bevételi főösszege    33.789  ezer forint

             c)   finanszírozási kiadása                          601  ezer forint

             d)   finanszírozási bevétele                    14.024 ezer forint

             e)    maradványa                                     10.466 ezer forint

3. § A képviselő-testület  a bevételeit  és kiadásait – az 1-2-3. mellékletben részletezve foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett   mérlegadatok alapján állapítja meg.


        5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi alaptevékenység költségvetési maradványát 10.466 E/Ft összegben a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

        6. § A képviselő-testület a költségvetés létszám keretét az 5. melléklet szerint 6 főben hagyja jóvá.


        7. §  Tájékoztató melléklet a 4. és 6. melléklet.

        8. §  Ez a rendelet 2016. június 23. napján lép hatályba.