Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 01 - 2017. 01. 01

1.§ Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2015.(XII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ Adómentes a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (a továbbiakban: Htv.) 13. §-ában foglaltakon túl:

a) az önkormányzat illetékességi területén lévő, a magánszemély adóalany tulajdonában álló több lakás esetén az a lakás, amelyben a magánszemély adóalany életvitelszerűen tartózkodik,

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, kivéve a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze.”

2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6.§ Az adó évi mértéke a Htv. 17.§-a szerint meghatározott adótárgyanként 10.000.-Ft.”