Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi zárszámadásról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


  1. §


 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.


A költségvetés teljesülése


2. § 


(1) Az Önkormányzat 2017. évi teljesített alaptevékenysége


             a)  költségvetési kiadási főösszege      29 754 e Ft,

             b)  költségvetési bevételi főösszege     50 363 e Ft,

             c)  finanszírozási kiadása                          756 e Ft,

             d)  finanszírozási bevétele                    17 978 e Ft,

             e   maradványa                                     37 831 e Ft.

(2)  A képviselő-testület a bevételeit és kiadásait – az 1-3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


       (3)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. mellék­letben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


        (4)  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi alaptevékenysége költségvetési maradványát 37.831 e Ft összegben -(-24 566 e Ft kötelezettséggel terhelten-) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


        (5)  A képviselő-testület a költségvetés létszám-keretét az 5. melléklet szerint 5 fő-ben hagyja jóvá.


        (6)  Tájékoztató mellékletek a 4. és 6. melléklet.

Záró rendelkezés


  1. §


        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


        Acsalag, 2018. május 29.


Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző