Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete

aa kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 8/2013.(VI.28.) és az azt módosító 11/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 10. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelete.

2.§ Hatályát veszti Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013.(VII.31.) önkormányzati rendelete.


3.§ Ez a rendelet 2016. október 1-jén lép hatályba.


Acsalag, 2016-09-27


Szilágyi Andrásné                                                                             Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                     jegyző