Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 7/2013.(IV.30) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2017. 02. 16 - 2017. 02. 16

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

  1. §


  1. Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Acsalag, 2017. február 14.
                   Szilágyi Andrásné                                                                         Pálfi Zoltánné

                   polgármester                                                                                     jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2017. február  15-én megtörtént.                                                                                                                      Pálfi Zoltánné

                                                                                                                      jegyző