Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 01 - 2016. 12. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.12.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

  1. § Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését


                                              44 114 e Ft költségvetési bevétellel

                                              53 911 e Ft költségvetési kiadással

                                                9 797 e Ft költségvetési negatív egyenleggel

 állapítja meg

Az egyenleg fedezete a finanszírozási egyenlegként az előző évi maradványból 9 797 e Ft. Felhalmozási célú 3 498 e Ft, működési célú felhasználás 6 968 e Ft.

2. §  A R. 3. §-ában megállapított 1.) és 1/A melléklet helyébe új 1. és 1/A melléklet lép.


3. §  A R. 4. §-ában megállapított 2.) és 2./A melléklet helyébe új 2. és 2/A melléklet lép.


4. § A R. 5. §-ában megállapított 3. melléklet helyébe új 3. melléklet lép

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.