Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VI.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 06. 25 - 2020. 06. 24

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés - f) - pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését


                                              93 918 e Ft költségvetési bevétellel,

                                            123 558 e Ft költségvetési kiadással,

                                              30 506 e Ft finanszírozási bevétellel,

866 e Ft finanszírozási kiadással - állapítja meg.

2. §


(1)A R.1.) melléklete helyébe e rendelet 1.) melléklete lép.


(2)A R.2.) melléklete helyébe e rendelet 2.) melléklete lép.


(3)A R. 3.) melléklete helyébe e rendelet 3.) melléklete lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Acsalag, 2020. június 23.………………………………..                          ……………………………………..

                  Szilágyi Andrásné                                            Pálfi Zoltánné

                  polgármester                                                   jegyző