Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 21 - 2018. 01. 20

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 12/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete 3. §-a a következő, c ponttal egészül ki:

„ c) reklámhordozó esetében 0.-Ft/m2/év”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 21-én lép hatályba.