Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(IX.17.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 18 - 2014. 09. 18

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.


A rendelet 2.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését


                                              76 461 e Ft költségvetési bevétellel

                                              81 584 e Ft költségvetési kiadással

                                                5 123 e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg


Az egyenleg fedezetére finanszírozási bevételként az előző évi pénzmaradványból 4 589 e Ft felhalmozási célú és 534 e Ft működési célú felhasználást irányoz elő.


2.§.


A rendelet 3.§.- ban megállapított 1. melléklet helyébe új 1. melléklet lép.


3.§.


A rendelet 4. §.- ban megállapított a 2. melléklet helyébe új 2. melléklet lép.


4.§.

Záró rendelkezés


  1. Ez a rendelet 2014. 09. 18. napján lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
  2. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Mellékletek