Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01

Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

  1. §


Acsalag Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. §


Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Acsalag, 2020. december 2.
Szilágyi Andrásné                                                                                        Pálfi Zoltánné

polgármester                                                                                                  jegyzőMellékletek