Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.4.) önkormányzati rendelete

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 05 - 2016. 01. 05

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ és a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghatározott feladatkörében eljárva A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2015. (VI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el.1. §

Hatályát veszti az R.13.§ (6) bekezdése.
2. §


Ez a rendelet a kihírdetését követő napon lép hatályba.

                   Baranyay Barnabás                                       Némethné Fodor Szilvia

                   polgármester                                                                 jegyző