Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.8.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

Hatályos: 2016. 11. 09 - 2020. 06. 30

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi ellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a (1) bekezdésének 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi ellátásról szóló 2015.évi CXXIII. törvény 6.§-ának (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról a következőket rendeli el:


1.§.

A háziorvosi szolgálat körzete Damak település teljes közigazgatási területe, mely részét képezi az Edelényi 1. számú felnőtt háziorvosi körzetnek.

2.§

A házi gyermekorvosi szolgálat körzete Damak település teljes közigazgatási területe, mely részét képezi az Edelényi 2. számú házi gyermekorvosi körzetnek.

3.§

A védőnői ellátás körzete Damak település teljes közigazgatási területe, mely részét képezi az Edelényi 2. számú védőnői körzetnek.

4.§

A fogorvosi alapellátás körzete Damak település teljes közigazgatási területe, mely részét képezi az Edelényi 1. számú fogorvosi körzetnek.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
                      Baranyay Barnabás                                                  Némethné Fodor Szilvia

                       polgármester                                                                           jegyző