Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 14/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 15 - 2019. 06. 15

Damak községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a köztisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 14/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:1. §


A köztisztviselők juttatásainak egyes kérdéseiről szóló 14/2017.(XI.22.) önkormányzati rendelet a következő 5/A. §-al egészül ki:

„5/A. § Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja, amely a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatalban közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.2.§


 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baranyay Barnabás                                                    dr. Fodor Szilvia

polgármester                                                              jegyző