Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.10.) önkormányzati rendelete

Damak község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 11 - 2019. 05. 11

Damak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3.§ (1) bekezdése 6.pontjában, 6.§ (5) bekezdésében, 6.§ (6) bekezdésében, 11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 107.§-ában, 109.§ (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Damak község vagyonáról szóló 13/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Damak község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


2.§


A Damak község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.


3.§


A Damak község vagyonáról szóló 13/2014.(XI.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.


4.§


Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.Baranyay Barnabás                                         Dr.  Fodor Szilvia         
polgármester                                                      jegyző

Mellékletek