Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2020. (XII.9.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról szóló 4/2020.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 01

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Damak Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §   Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 4/2020. (IV.20.) önkormányzati rendelet 2.§-a.


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.
                   Dr. Vártás József                                       Tóth Szabolcs Balázs

                         jegyző                                                        polgármesterKihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdése szerint Damak Község Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. december 9. napján kihirdetésre került.


Damak, 2020. december 9.


                                                                              Dr. Vártás József

                                                                                      jegyző