Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (III.23.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2017. 03. 24 - 2020. 06. 30


Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § - ában kapott felhatalmazás alapján a 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 


1.§


 A rendelet hatálya Damak község közigazgatási területén házasságot kötő személyekre, valamint a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott anyakönyvvezetőkre terjed ki.


2.§


E rendelet alkalmazásában


  1. hivatali helyiség: Damak Közösségi Ház, Damak, Dózsa György út 1. szám alatti helyisége,


  1. hivatali munkaidő: Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje;


  1. többletszolgáltatás: házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, továbbá hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításához anyakönyvvezető biztosítása.

3. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli helyszínen, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezését az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell kérelmezni.


(2) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen a házasságkötés akkor engedélyezhető, ha a házasságkötés méltósága, ünnepélyessége, valamint a személyes adatok és az anyakönyvi okmányok védelme biztosított.


(3) Hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés akkor engedélyezhető, ha az az anyakönyvvezető munkakörének ellátását nem akadályozza.

4. §


(1) A házasságkötés hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 10.000.- Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni.


(2) A házasságkötés hivatali munkaidőn túl történő lebonyolításáért anyakönyvi eseményenként 10.000.- Ft + Áfa összegű díjat kell fizetni.


(3) Az (1) és (2) bekezdésben megállapított díjat a Borsodsziráki Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárába kézpénzben kell befizetni.

5. §


A hivatali munkaidőn kívül lebonyolított házasságkötésnél közreműködő anyakönyvvezetőt – ha nem szabadidő kiadását kéri – anyakönyvi eseményenként 10.000.- Ft térítés illeti meg.


6. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
                        Baranyay Barnabás                            Némethné Fodor Szilvia 

                                           polgármester                                            jegyző Mellékletek