Cegléd Város Önkormányzata 33/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 01- 2020. 11. 01

Cegléd Város Önkormányzata

33/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekről szóló

10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. CXXIII. évi törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A háziorvosi körzetekről szóló 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.


2. § Az Ör. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.


3. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.


4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, két napra történő kifüggesztéssel kerül kihirdetésre.


  Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                               Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző                                                                                            polgármester


-------

1. melléklet a 33/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


1. A 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet „Cegléd város házi gyermekorvosi alapellátási körzetei, és a hozzárendelt iskola-egészségügyi ellátás köznevelési intézményei” című 2. mellékletének (a továbbiakban: 2. melléklet) 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Várkonyi István Általános Iskola c, d, i, m osztályok, Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Budai Úti Tagiskola, Széchenyi Úti Óvoda Budai Úti Tagóvodája, Széchenyi Úti Óvoda Deák Utcai Tagóvodája”


2. A 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   „3.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda a, b, c, d, t osztályok, Pesti Úti Óvoda, Széchenyi Úti Óvoda Ugyeri Tagóvodája, Lövész Utcai Óvoda, Örkényi Úti Általános Iskola


3. A 2. melléklet 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „4.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda a, b, c, d, t osztályok,    Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvoda (Fűtőház utca 6.)”


4. A 2. melléklet 5. pont 5.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

   „5.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola a és b, osztályok, Széchenyi Úti Óvoda, Pesti Úti Óvoda Köztársaság Utcai Tagóvodája”


5. A 2. melléklet 6. pont 6.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „6.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda, Lövész Utcai Óvoda Malom Téri Tagóvodája”


6. A 2. melléklet 7. pont 7.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „7.2. Iskola-egészségügyi ellátási kötelezettség: Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola i és z osztályok, Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Magyarok Nagyasszonya Katolikus Tagóvoda (Kőrösi út) Református Általános Iskola és Óvoda Postai Utcai Tagóvodája, valamint Báthori Utcai Tagóvodája”

-------

2. melléklet a 33/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


1. A 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelet „Cegléd város fogorvosi alapellátási körzetei, és a hozzárendelt iskolafogászati ellátás köznevelési intézményei” című 3. mellékletének (a továbbiakban: 3. melléklet) 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

    „4.2. Iskolafogászat: Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola”

--------

3. melléklet a 33/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelethez


„4. melléklet a 10/2002. (VI. 27.) Ök. rendelethez

Cegléd Város Önkormányzata egyéb egészségügyi alapellátási feladatainak területe,

érintett köznevelési intézmények


1. Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet: Cegléd város közigazgatási területe


2. Iskolafogászati ellátás alapellátási körzethez nem rendelt köznevelési intézményei:

2.1. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2.2. Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

2.3. Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda

2.4. Széchenyi Úti Óvoda

2.5. Pesti Úti Óvoda

2.6. Lövész Utcai Óvoda

2.7. Örkényi Úti Általános Iskola

2.8. Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

2.9. Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

2.10. Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

2.11. Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola a szakképzésben tanulók tekintetében;

2.12. Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola Budai Úti Tagiskolája


3. Előirányzat szerinti iskola-egészségügyi (iskolaorvosi, védőnői) ellátás alapellátási körzethez nem rendelt köznevelési intézményei:

3.1. Ceglédi SZC Bem József Műszaki Technikum és Szakképző Iskola technikumi tanulók tekintetében

3.2. Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola

3.3. Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

3.4. Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum

3.5. Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola

3.6. Ceglédi Dózsa György Kollégium

3.7. Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

3.8. Patkós Irma Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI”

-------------