Cegléd Város Önkormányzata 1/2021. (I. 11.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020.(XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 12- 2021. 01. 12


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 36/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) Ez a rendelet 2020. november 12-én lép hatályba és 2021. február 1-jén hatályát veszti.”


2. § (1) Ez a rendelet 2021. január 12-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

   (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


                       Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                              Dr. Csáky András s.k.

                           címzetes főjegyző                                                         polgármester