Cegléd Város Önkormányzata 42/2020. (XII.10.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23//2009.(V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 12- 2021. 01. 11

Cegléd Város Önkormányzata 42/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint

a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23//2009.(V. 28.) KT rendelet

rendelkezéseinek

a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A fizető parkolók előírásairól szóló 13/1999. (V. 1.) Ök. rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletéről szóló 23//2009.(V. 28.) KT rendelet rendelkezéseinek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések alapján történő eltérő alkalmazásáról szóló 37/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„5. § E rendelet 3. §-át 2021. január 11-ig lehet alkalmazni.”


2. § (1) Ez a rendelet 2020. december 11-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

       (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.                      Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                            Dr. Csáky András s.k.

                          címzetes főjegyző                                                        polgármester