Cegléd Város Önkormányzata 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályok megerősítéséről

Hatályos: 2021. 03. 01- 2021. 03. 01

Cegléd Város Önkormányzata

7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályok megerősítéséről


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott módon maszkot kell viselni Cegléd város belterületén, az alábbi közterületeken és nyilvános helyeken:

        a) Vasútállomás nyitott területe,

        b) Autóbusz Pályaudvar nyitott területe és az autóbusz megállóhelyek,

        c) Belvárosi Piac teljes területe (fedett és nyitott része),

        d) egyéb közterületen és nyilvános helyen

           da) közintézmény (pl. nevelési, oktatási, egészségügyi intézmény, közigazgatási szerv, posta stb.) előtt,

           db) pénzintézet előtt és

           dc) üzlet (pl. gyógyszertár, élelmiszerbolt, zöldséges stb.) előtt

         kialakuló várakozás időtartama alatt.


2. § (1) Ez a rendelet 2021. március 1-jén lép hatályba és 2021. május 23-án hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.

Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző

polgármester