Cegléd Város Önkormányzata 44/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 18- 2020. 12. 18

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a vagyongazdálkodásról szóló 1/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.


2. § (1) Ez a rendelet 2020. december 18-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet Cegléd Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelete 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s.k.                                                                              Dr. Csáky András s.k.

címzetes főjegyző                                                                                          polgármester