Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelete

Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 23

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Damak Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a)

50.492.672

Ft költségvetési bevétellel

b)

56.075.483

Ft költségvetési kiadással

c)

- 5.582.811

Ft költségvetési egyenleggel

d)

6.342.333

Ft finanszírozási bevétellel

e)

759.522

Ft finanszírozási kiadással


fogadja el.”

2.§ A Rendelet:


a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,

b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,

c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,

d) 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3.§ A Rendelet az 5. és 6. melléklet szerinti 12. és 13. mellékletekkel egészül ki.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Tóth Szabolcs Balázs                                     Dr. Vártás József

        polgármester                                                   jegyző

Kihirdetési záradék:

Damak Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az Damak Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2020. szeptember 22. napján kihirdetésre került.


Edelény, 2020.09.22.


                                                                        Dr. Vártás József

                                                                                 jegyző