Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (IX.15.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 09. 16 - 2016. 09. 17

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§


 Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2016 (V.23.) önkormányzati rendelet.

                                                                                        2.§


 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                                Baranyay Barnabás                                               Némethné Fodor Szilvia

                                 polgármester                                                                        jegyző