Cegléd Város Önkormányzata 45/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről

Hatályos: 2020. 12. 29- 2020. 12. 29

Cegléd Város Önkormányzata

45/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos

kötelező helyi közszolgáltatásról szóló

33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló

40/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Nem lép hatályba a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 33/2013. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet.


2. § (1) Ez a rendelet 2020. december 29-én lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

   (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.                                                                             Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző                                                                                            polgármester