Cegléd Város Önkormányzata 8/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 03. 07

Cegléd Város Önkormányzata

8/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló

7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Cegléd Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A maszkviselési szabályok megerősítéséről szóló 7/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő, (1a) bekezdéssel egészül ki:

       „(1a) E rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni.”


2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

    (2) Ez a rendelet a Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 32/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdése szerint kerül kihirdetésre.


Dr. Diósgyőri Gitta s. k.

Dr. Csáky András s. k.

címzetes főjegyző

polgármester